Servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

Treia Prom - consultanta si servicii in domeniul protectiei muncii

Servicii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor

Servicii in domeniul Resurselor Umane

Servicii in domeniul Sistemelor de Management ale Calitatii

Masuri de prevenire si protectie

Conditii de utilizare


Link-uri utile

       Legislatie protectia muncii

Legislatie in domeniul protectiei muncii, situatiilor de urgenta si impotriva incendiilor si resurselor umane


Treia Prom Consultanta va pune la dispozitie o lista a celor mai importate legi si Hotarari de Guvern referitoare la activitatea de control, Protectia Muncii (Securitate si Sanatate in Munca - SSM), in cazul Situatiilor de Urgenta si de Aparare Impotriva Incendiilor (PSI) si la cea de Resurse Umane.
 

       Acte normative ce reglementeaza activitatea de control, Protectia Muncii

 • Legea 319/2006- Legea securitatii si sanatatii in munca M.O. nr. 646 - 26.07.2006
 • HG 1425/2006- Norme metodologice pentru aplicarea Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006
 • Legea nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 • Legea nr.126din 1995 privind regimul materiilor explosive cu modificarile si completarile aduse de Legea 464 din 2001Monitorul Oficial nr.298/28.12.1995;
 • Ordonanta nr. 4/1995  privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar.Monitorul Oficial nr.18/30.01.1995;
 • Ordonanta de urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
  Monitorul Oficial nr. 304/04.07.2000
 • Legea 608 din 2001 republicata privind evaluarea conformitatii produselor
 • Hotarire nr.246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reinoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
 • Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale. Monitorul Oficial nr. 454/27.06.2002
 • Norme Tehnice din 30 mai 2002 privind detinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea si folosirea materiilor explozive utilizate in orice alte operatiuni specifice in activitatile detinatorilor, precum si autorizarea artificierilor si a pirotehnistilor.Monitorul Oficial nr. 479/04.07.2002
 • Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
 • Hotararea de guvern nr. 457 din 18 aprilie 2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune
 • Hotarire nr.115 din 5 februarie 2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
 • Hotarire nr.1029 din 3 septembrie 2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor
 • Hotarire nr.752 din 14 mai 2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare utilizarii in atmosfere potential explozive
 • Hotarire nr.207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata
 • HG 300 /2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate  pentru santiere temporare sau    mobile Monitorul Oficial. nr. 252 - 21.03.2006
 • Legea nr.226 din 7 iunie 2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale
 • HG nr. 493 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate  referitoarela expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot M.O. nr. 380 - 03.05.2006
 • HG nr.971 / 2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca M.O. nr. 683 - 09.08.2006  
 • HG nr.1028 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de  vizualizare    M.O. nr. 710 - 18.08.2006 
 • HG nr.1048 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea de catre lucratori a echipamente individuale de protectie la locul de munca M.O. nr. 722 - 23.08.2006
 • HG nr.1049 / 2006 privind cerintele minime pentru asigurarea si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran M.O. nr. 727 - 25.08.2006
 • HG nr.1050 / 2006 privind cerinte minime pentru asigurarea  securitatii  si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj M.O. nr. 737 - 29.08.2006
 • HG nr.1058 / 2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea  securitatii si protectia  sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive M.O. nr. 737- 29.08.2006
 • HG nr.1091 / 2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate  pentru locul de munca     M.O. nr. 739 - 30.08.2006
 • G nr.1092 / 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea  la agenti biologici in munca M.O. nr. 762 - 07.09.2006
 • HG nr.1135 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la  bordul navelor de pescuit M.O. nr. 772 - 12.09.2006
 • HG nr.1136 /2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de cimpuri electromagnetice M.O. nr. 769 - 11.09.2006
 • HG nr.1875/22decembrie 2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
 • HG nr.1876 / 2005 privind cerinte minime de securitate si sanatate  referitoare la  expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii M.O. nr. 81 - 30.01.2006
 

        Acte normative specifice in domeniul Apararii impotriva Incendiilor si Situatiilor de Urgenta

 • Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G.R. nr.70/2009);
 • O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.A.I. nr.786/2005);
 • O.M.A.I. nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • O.M.A.I. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
 • O.M.A.I. nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
 • O.M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;
 • O.M.A.I. nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.I.R.A. nr.195/2007);
 • H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
 • O.M.A.I. nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
 • O.M.I. nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G.P.S.I-004 cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.A.I. nr.349/2004);
 • O.M.I.R.A. nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.I.R.A. nr.663/2008);
 • O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente;
 • OMAI nr. 28/26.03.2009 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult;
 • Lege nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G.R. nr.70/2009);
 • O.U.G.R. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.15/2005;
 • H.G.R. nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila;
 • H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor;
 • H.G.R. nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr.37/2006);
 • H.G.R. nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr.796/2005 si H.G.R. nr.1708/2005);
 • H.G.R. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
 • H.G.R. nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei nationale privind prevenirea situatiilor de urgenta;
 • H.G.R. nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta;
 • H.G.R. nr. 1489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr.386/2006);
 • H.G.R. nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare (H.G.R. nr.1514/2005 si H.G.R. nr.1648/2006);
 • H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
 • H.G.R nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;
 • H.G.R. nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
 • H.G.R. nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
 • O.G.R. nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr.363/2002; O.U.G nr.25/2004 aprobata cu Legea nr.329/2004; O.U.G. nr.191/2005 aprobata cu Legea 155/2006);
 • Ordin comun al Ministerului de interne nr. 2102/1996, Ministerul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr.3376/MC/1996, Serviciul roman de informatii nr.4093/1996, Serviciul de telecomunicatii speciale nr.14083/1996, Ministerul apararii nationale nr.M3556/1996, Ministerul justitiei nr.667/C1/1996, Serviciul de informatii externe nr.2012/1996, Serviciul de protectie si paza nr.D-821/1996 pentru aprobarea conditiilor de autorizare a constructiilor cu caracter militar;
 • Ordinul comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.1240/2005 si al ministrului administratiei si internelor nr. 1178/2005 privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii si a Manualului primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii
 • Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.1995/2005 si al ministrului administratiei si internelor nr. 1160/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren;
 • Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 923/2005 si al ministrului administratiei si internelor nr. 708/2005 privind comunicarea principalelor caracteristici ale cutremurelor produse pe teritoriul României si convocarea, dupa caz, a structurilor privind gestionarea riscului la cutremure;
 • Ordinul comun al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 470/2005 si al ministrului administratiei si internelor nr. 1149/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenta al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
 • Ordin comun al ministrului lucrarilor publice nr. 134/N/7/1995, ministrului de interne nr. 3422/1995, ministrului apararii nationale nr. M30/1995, serviciului roman de informatii nr.4.221/1995 pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii constructiilor;
 • Ordinul comun al ministrului economiei si comertului nr.4 7/2003, ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1203/2003, ministrului administratiei si internelor nr.509/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului in vederea autorizarii executarii constructiilor amplasate in vecinatatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol si gaze naturale;
 • Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor nr.1475/2006 si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 551/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea si gestionarea riscurilor cauzate de caderile de grindina si seceta severa, a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta in domeniul fito-sanitar - invazii ale agentilor de daunare si contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fito-sanitar si a Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure;
 • O.M.A.A. nr. 121/2000 pentru aprobarea Normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru sectoarele din domeniul de competenta al Ministerului Agriculturii;
 • O.M.A.A.P. nr. 313/2001 privind interzicerea aprinderea si arderii resturilor vegetale rezultate in urma recoltarii cerealelor paioase si a altor culturi in câmp deschis;
 • O.M.A.A.P. nr. 651/2002 pentru aprobarea clasificarii teritoriului national in functie de gradul riscului producerii incendiilor de padure;
 • O.M.A.I. nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu;
 • O.M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta;
 • O.M.A.I. nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.A.I. nr.1100/2005);
 • O.M.A.I. nr. 647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
 • O.M.A.I. nr. 683/2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor, validare si raspuns pe timpul unei urgente radiologice;
 • O.M.A.I. nr. 684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregatirea si interventia in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica;
 • O.M.A.I. nr. 736/2005 privind instituirea serviciului de permanenta la toate primariile din zona de risc in caz de iminenta a producerii unor situatii de urgenta;
 • O.M.A.I. nr. 770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor si poligoanelor de incercari la foc si a celor de distrugere a munitiei neexplodate cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.I.R.A. nr.311/2007);
 • O.M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national integrat de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei;
 • O.M.A.I. nr. 1134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste, cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.A.I. nr.519/2008);
 • O.M.A.I. nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;
 • O.M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila;
 • O.M.A.I. nr. 1433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila;
 • O.M.A.I. nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea activitatii de avizare a normelor si reglementarilor tehnice de aparare impotriva incendiilor, emise de ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale;
 • O.M.A.I. nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire, desfasurare si evaluare a activitatii de prevenire, cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.A.I. nr.217/2007);
 • O.M.C.T.I. nr. 137/2001 pentru aprobarea Normelor specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru radiocomunicatii;
 • O.M.C.T.I. nr. 401/2005 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si stingerea incendiilor in cadrul Companiei Nationale "Posta Româna" - S.A.;
 • O.M.I.R. nr. 45/2003 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din sectoarele industriei lemnului;
 • O.M.I.R. nr. 46/2003 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor tehnologice industriale din punct de vedere al sigurantei la foc specific sectoarelor din industria lemnului
 • O.M.I.R.A. nr. 252/2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor;
 • O.M.I.R.A. nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor militare, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, cu modificarile si completarile ulterioare (O.M.I.R.A. nr.440/2008);
 • O.M.I.R.A. nr.318/2007 privind organizarea si executarea inspectiilor si controalelor in Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
 • O.M.I.R.A. nr. 321/2007 pentru aplicarea, in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, a unor dispozitii din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari;
 • O.M.I.R.A. nr. 607/2008 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor;
 • O.M.I.R.A. nr. 633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfasurarii activitatilor in spatiile aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • O.M.I.R.A. nr. 409/2008 privind organizarea, coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • O.M.I.R.A. nr. 81/2009 privind stabilirea componentei nominale a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
 • O.M.I.R.A. nr. 483/2008 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta;
 • O.M.I.R.A. nr. 500/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind managementul si organizarea activitatii de cercetare-dezvoltare in Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
 • O.M.I.R.A. nr. 562/2008 privind aprobarea componentei si a Regulamentului de functionare a Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
 • O.M.T.C.T. nr. 1287/2006 pentru aprobarea Normelor de prevenire si stingere a incendiilor, de dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si salvare a persoanelor, specifice Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "METROREX" - S.A.;
 • O.I.G.I.G.S.U. nr. 1045/I.G./2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice.
 

       Legislatie Resurse Umane

 • Legea 284/2010 – LEGE privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
 • Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • Ordin 42/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
 • CODUL MUNCII actualizat – valabil cu 01.05.2011
 • Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003, Codul Muncii
 • NOUL COD AL MUNCII in varianta adoptata de Guvern in 8.03.2011
 • COR – structura valabila cu 1.01.2011 – aprobata prin HG 1352/23.12.2010
 • COR actualizat la data de 12.01.2011 cu Ordinul 1/2011
 • Ordin 1/2011 privind completarea COR
 • Contractul Colectiv de Munca Unic la nivel national 2007-2010
 • Legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca
 • OUG 123/2010 pentru abrogarea Legii 130/1999
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
 • Ordonanta 137 / 2000 prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
 • Lege 46/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor
 • OG 27/2002 reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Legea 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea Comitetului european de intreprindere
 • LEGEA 329 / 2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

Copyright © 2011 - Treia Prom Consultanta SRL - Promovare Colibry.ro