Servicii in domeniul Protectiei Muncii

Treia Prom - consultanta si servicii in domeniul protectiei muncii

Servicii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor

Servicii in domeniul Resurselor Umane

Servicii in domeniul Sistemelor de Management ale Calitatii

Masuri de prevenire si protectie

Conditii de utilizare


Link-uri utile

       Servicii

Servicii in domenile: protectiei muncii, apararii impotriva incendiilor, resurselor umane, sistemelor de management ale calitatii


Interesati de lucrurile cu adevarat importante privind aplicarea prevederilor legale in domeniile protectiei muncii, situatii de urgenta, resurse umane, a Sistemelor de Management - Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala, am cautat permanent sa venim in sprijinul celor interesati. Pentru aceasta, Treia Prom Consultanta va pune la dispozitie:
 

       Servicii in domeniul Protectiei Muncii:

 • Elaborarea de instructiuni de securitate a muncii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de protectia muncii, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie (dupa ce acesta va fi intocmit pe baza evaluarii riscurilor), precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul protectiei muncii, stabilite prin fisa postului;
 • Întocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul protectiei muncii;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale;
 • Consilierea sefilor locurilor de munca la efectuarea instruirilor la locul de munca si a celor periodice;
 • Completarea fiselor individuale de instructaj;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Consultanta in vederea stabilirii zonelor care necesita semnalizare de protectia muncii, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Consultanta pentru intocmirea evidentei meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Consultanta pentru intocmirea evidentei posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Întocmirea documentelor de cercetare a evenimentelor;
 • Consultanta pentru elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor si cu medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Urmarirea actualizarii planului de protectie si prevenire (dupa ce acesta a fost intocmit urmare a evaluarii riscurilor);
 • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini (la solicitarea beneficiarului);
 • Propunerea masurilor tehnico-organizatorice pentru organizarea si desfasurarea instruirii lucratorilor BENEFICIARULUI in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin prestarea urmatoarelor servicii:
  - efectuarea instructajului introductiv general si participarea la efectuarea instructajelor periodice de catre sefii locurilor de munca sau asimilatii acestora;
  - asigurarea consultantei solicitate de catre sefii locurilor de munca pentru efectuarea instructajelor la locul de munca si periodice
 

        Servicii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor:

 • Aplicarea prevederilor legale in vigoare, stipulate in actele normative care reglementeaza activitatile de aparare impotriva incendiilor;

 • Elaborarea actelor de autoritate privind organizarea si stabilirea responsabilitatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;

 • Propunerea masurilor tehnico-organizatorice pentru organizarea si desfasurarea instruirii salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor prin prestarea urmatoarelor servicii:
  - efectuarea instructajului introductiv general pentru salariatii beneficiarului;
  - participarea la efectuarea instructajelor periodice de catre sefii locurilor de munca sau asimilatii acestora;
  - asigurarea consultantei solicitate de catre sefii locurilor de munca pentru efectuarea instructajelor la locul de munca si periodice;
  - completarea fiselor individuale pentru toate categoriile de instructaje stabilite de legislatia in vigoare in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si a situatiilor de urgenta;
  - elaborarea tematicilor anuale de instructaj, care vor fi inscrise in fisele individuale de instructaj ale salariatilor dupa efectuarea instructajelor si dupa caz, reactualizarea procedurilor de instruire, a testelor sau chestionarelor privind verificarea cunostintelor insusite pe perioada instruirilor;

 • Consultanta si asistenta de specialitate pentru desfasurarea exercitiilor practice anuale privind manuirea corecta a mijloacelor tehnice de p.s.i. din echiparea si dotarea sediului si punctelor de lucru ale societatii.
 

       Servicii in domeniul Resurselor Umane:

 • Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a actelor si declaratiilor necesare;
 • Intocmirea si transmiterea la ITM a registrului general al salariatilor (REVISAL);
 • Elaborarea reglamentului de ordine interioara;
 • Intocmirea fiselor de post;
 • Elaborarea organigramei;
 • Transmiterea catre ITM a modificarilor privind starea civila sau pregatirea profesionala a salariatilor;
 • Organizarea si urmarirea controalelor medicale periodice si a examenului medical la angajare

 

       Servicii in domeniul Sistemelor de Management ale Calitatii:

 • Elaborarea documentatiei in vederea implementarii sistemelor de management(calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala);
 • Asistenta la auditul de certificare si la cele ulterioare acestuia.

Copyright © 2011 - Treia Prom Consultanta SRL - Promovare Colibry.ro