Servicii in domeniul Protectiei Muncii

Treia Prom - consultanta si servicii in domeniul protectiei muncii

Servicii in domeniul Apararii Impotriva Incendiilor

Servicii in domeniul Resurselor Umane

Servicii in domeniul Sistemelor de Management ale Calitatii

Masuri de prevenire si protectie

Conditii de utilizare


Link-uri utile

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Ministerul Sanatatii

Inspectia Muncii

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii

Institutul de Sanatate Publica

Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti

ITM on-line


Ne puteti vizita si pe: facebook protectia muncii

       Servicii

servicii in domeniul protectiei muncii


Interesati de lucrurile cu adevarat importante privind aplicarea prevederilor legale in domeniile protectiei muncii, situatii de urgenta, resurse umane, a Sistemelor de Management - Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala, am cautat permanent sa venim in sprijinul celor interesati. Pentru aceasta, Treia Prom Consultanta va pune la dispozitie:
 

       Servicii in domeniul Protectiei Muncii:

 • Elaborarea de instructiuni de securitate a muncii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor privind protectia muncii, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
 • Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie (dupa ce acesta va fi intocmit pe baza evaluarii riscurilor), precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul protectiei muncii, stabilite prin fisa postului;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul protectiei muncii;
 • Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • Efectuarea instruirii introductiv generale;
 • Consilierea sefilor locurilor de munca la efectuarea instruirilor la locul de munca si a celor periodice;
 • Completarea fiselor individuale de instructaj;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Consultanta in vederea stabilirii zonelor care necesita semnalizare de protectie a muncii, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • Consultanta pentru intocmirea evidentei meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
 • Consultanta pentru intocmirea evidentei posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatatepentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
 • Intocmirea documentelor de cercetare a evenimentelor;
 • Consultanta pentru elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate;
 • Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor si cu medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;
 • Urmarirea actualizarii planului de protectie si prevenire (dupa ce acesta a fost intocmit urmare a evaluarii riscurilor);
 • Propunerea de clauze privind protectiei muncii la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini (la solicitarea beneficiarului);
 • Propunerea masurilor tehnico-organizatorice pentru organizarea si desfasurarea instruirii lucratorilor BENEFICIARULUI in domeniul protectiei muncii, prin prestarea urmatoarelor servicii:
  - efectuarea instructajului introductiv general si participarea la efectuarea instructajelor periodice de catre sefii locurilor de munca sau asimilatii acestora;
  - asigurarea consultantei solicitate de catre sefii locurilor de munca pentru efectuarea instructajelor la locul de munca si periodice
 
Copyright © 2011 - Treia Prom Consultanta SRL